Upravit stránku
Štaubert Karel

Štaubert Karel

Máte zájem o prohlídku? Zavolejte, napište mail, nebo vyplňte formulář na konci stránky. Plynule mluvím anglicky i rusky.

Are you interested in a tour? Call, write an e-mail or fill in the form at the bottom of the page. I speak fluent English and Russian.

Вы заинтересованы в просмотре недвижимости? Позвоните, напишите нам по электронной почте или заполните форму внизу страницы. Я свободно говорю на английском и русском языках.

Typ akce Prodej
Typ pozemku Stavební parcela
Právní servis Včetně právního servisu
Poznámka k ceně včetně právního servisu
Celková plocha 2147  (m2)
Číslo 5102
Obec Praha
  • Cena17 796 725 Kčza nemovitost

POPIS

Nabízíme vám zajímavou investiční příležitost, prodej rovinatého pozemku v klidné rezidenční čtvrti Prahy 12 – Písnice. Pozemek se nachází nedaleko budoucí stanice metra „D“ Písnice. Jedná se o pozemek o výměře 2147 m2. V současné chvílí pozemek, dle územního plánu, spadá do navrhovaného horizontu - veřejného vybavení.

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. Zejména pro školství a vzdělávaní, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.
Přípustné využití:
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení. Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím. Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytném nutném rozsahu a liniová vedeni technické infrastruktury.
Podmíněně přípustné využití:
Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MSMT skol a školských zařízení. Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, čerpací stanice pohonných hmot bez servisu a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektu, manipulační plochy, male sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID. Pro podmíněné přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánovaní.

Lze samozřejmě požádat o změnu územního plánu na bytovou výstavbu. Pozemek je přístupný ze zaslepené obslužné komunikace s parkovacími místy s povrchem ze zámkové dlažby. Inženýrské sítě v příjezdové komunikaci. Pro více informací kontaktujte níže uvedeného makléře.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Autobus Ano
MHD Ano
Dálnice Ano
Školka Ano
Pošta Ano
Obchody Ano
Služby Ano

SÍTĚ A ENERGIE

Plyn Ano
Elektro 230V Ano
Vodovod Ano
Kanalizace Ano
Nahoru